Blog

YAMOUSSOUKRO: NA KONTYNENCIE AFRYKAŃSKIM ROZBŁYSŁA GWIAZDA W KORONIE MARYI KRÓLOWEJ POKOJU

YAMOUSSOUKRO: NA KONTYNENCIE AFRYKAŃSKIM ROZBŁYSŁA GWIAZDA W KORONIE MARYI KRÓLOWEJ POKOJU

W Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 22 maja 2016 roku, w Sanktuarium Matki Bożej Pokoju w Jamusukro na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w obecności Episkopatu Wybrzeża Kości Słoniowej i Nuncjusza Apostolskiego zainaugurowano adorację Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju w ołtarzu Donum Caritas et Pax (Dar Miłości i Pokoju).

Międzynarodowe Centrum Modlitwy o Pokój powstało z inicjatywy Stowarzyszenia „Communita Regina della Pace” (Wspólnota Królowa Pokoju) we współpracy z Księżmi Pallotynami Prowincji Warszawskiej. Przekazany w tym celu ołtarz adoracji wykonano w Polsce, w gdańskiej pracowni artystycznej Mariusza i Kamila Drapikowskich – „Drapikowski Studio”. Wcześniej ołtarz peregrynował po Polsce, a w czerwcu zeszłego roku został pobłogosławiony na Watykanie przez Papieża Franciszka podczas audiencji ogólnej.

Uroczystość inauguracji afrykańskiego Centrum Modlitwy o Pokój odbyła się podczas Mszy świętej, która kończyła Narodową Pielgrzymkę Miłosierdzia do Sanktuarium Matki Bożej Pokoju w Jamusukro z okazji Roku Miłosierdzia. Przybyło na nią ok. 25 tysięcy pielgrzymów.
Po południu, w sobotę, 21 maja uczestnicy spotkania zgromadzili się na czuwaniu, które trwało aż do niedzielnego poranka. Modlitwę rozpoczęło wspólne odśpiewanie hymnu Roku Miłosierdzia. Pielgrzymi modlili się na różańcu oraz wysłuchali dwóch katechez: „Miłosierdzie Boże i odpusty”, wygłoszonej przez bp. diecezji Agboville Alexisa Touabliyoulo, przewodniczącego Konferencji Biskupów Katolickich na Wybrzeżu Kości Słoniowej oraz „Rodzina miejscem nauki życia, przebaczenia, miłosierdzia i pokoju”, którą przygotował bp Ignace Bessidogbo z diecezji Katiola. O północy podjęto modlitwę Tajemnicami Bolesnymi Różańca Świętego w intencji pojednania i pokoju na całym świecie. W dalszej części nocnego czuwania, po animacji w wykonaniu Chóru, rozpoczęła się modlitwa dziękczynna oraz przebłagalna, po której nastąpiło „poświęcenie Narodu Najświętszej Maryi Pannie”. O godzinie 3 nad ranem rozpoczęło się wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas którego wierni odmówili Litanię do Bożego Miłosierdzia oraz otrzymali specjalne błogosławieństwo. Uroczystą Mszę świętą o godz. 5.oo poprzedził czas uwielbienia. Eucharystii przewodniczył kard. Jean-Pierre Koutouan, a koncelebrowali: nuncjusz apostolski na Wybrzeżu Kości Słoniowej, bp Joseph Spiteri, liczni biskupi z całego kraju  a także wielu księży i zakonników. Po obrzędach Komunii świętej, Rektor Sanktuarium ks. Stanisław Skuza SAC ogłosił oficjalną inaugurację Międzynarodowego Centrum Modlitwy o Pokój przy Bazylice Matki Bożej Pokoju utworzonego w ramach Dzieła „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”, które jest realizowane przez Stowarzyszenie „Communita Regina della Pace” z Radomia. Prezes Stowarzyszenia, Pan Piotr Ciołkiewicz w swoim przemówieniu wyraził nadzieję, że nowopowstałe Centrum stanie się miejscem wypraszania obfitej łaski pokoju dla Wybrzeża Kości Słoniowej, kontynentu afrykańskiego i całego świata. Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ołtarza „Donum Caritas et Pax” i rozpoczęcie Adoracji przez Jego Ekscelencję Marcellin YAO Kouadio, Biskupa diecezji Yamoussoukro, było symbolicznym momentem rozświetlenia afrykańskiej „Gwiazdy”.
Stowarzyszenie powstało w 2008 roku Istotą jego działań jest apostolstwo modlitewnej adoracji Eucharystycznego Chrystusa oraz wspieranie wszelkich inicjatyw podejmowanych na rzecz budowania pokoju i pojednania między ludźmi. Doświadczenie skutków wojny w byłej Jugosławii oraz braku porozumienia pomiędzy różnymi narodami, religiami i wyznaniami w wielu częściach świata, w tym również w Jerozolimie, skłoniło założycieli i członków Stowarzyszenia do podjęcia działań szerzących ideę modlitwy o pokój.
Ołtarz „Dar Miłości i Pokoju”, który trafił do bazyliki Matki Bożej Królowej Pokoju w Jamusukro na Wybrzeżu Kości Słoniowej jest trzecim z ołtarzy adoracji Najświętszego Sakramentu, po „Tryptyku Jerozolimskim” i „Gwieździe Kazachstanu”, symbolicznych znaków duchowego Dzieła „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”.
Głównym tematem ołtarza „Donum Caritas et Pax” jest Całun Turyński. Ci, którzy będą kontemplować całun zanurzony w krysztale zostaną przeniesieni w klimat Męki Pana Jezusa prowadzącej ku światłu zmartwychwstania. Na Chrystusa wskazuje pochylona z miłością, pełna adoracji Maryja – Matka Boża i Matka Kościoła.
W bazylice Matki Bożej Pokoju w Jamusukro powstało Bractwo Adoracji „Donum Caritas et Pax” (Dar Miłości i Pokoju), które ma na celu wspierać duchowo, poprzez modlitwę, dzieło wieczystej Adoracji w Bazylice Matki Bożej Pokoju.
W uroczystości wzięli udział goście z Polski: Przełożony Prowincjalny ks. Józef Lasak SAC z Prowincji Chrystusa Króla,  Dyrektor ds. Misji i Pomostu ks. Grzegorz Młodawski SAC, ks. Piotr Jan Karp SAC, z Sekretariatu Zarządu Prowincjalnego SAC oraz Piotr Ciołkiewicz, Prezes Stowarzyszenia „Communita Regina della Pace” i przedstawiciele Stowarzyszenia: Alina Szydowska i Ewa Kohnke, a także red. Sylwia Sułkowska z Naczelnej Redakcji Programów Katolickich Polskiego Radia i Robert Chojnacki .

W Bazylice w Jamusukro pracują polscy księża Pallotyni.
Planowane jest utworzenie na świecie dwunastu ośrodków wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju. Będą one powołane do istnienia w miejscach szczególnie doświadczonych skutkami konfliktów zbrojnych, brakiem porozumienia między narodami i religiami. W tych częściach świata, gdzie ludzie, pragnąc pokoju i pojednania, poszukują ich prawdziwego źródła.
Stowarzyszenie „Communita Regina della Pace” pracuje obecnie nad rozświetleniem kolejnej afrykańskiej Gwiazdy w Koronie Maryi Królowej Pokoju. Po Jamusukro na Wybrzeżu Kości Słoniowej, będzie to znane na całym świecie Sanktuarium Maryjne w Kibeho, w Rwandzie.

Świadectwo p. Sylwii Sułkowskiej, Redaktor z Naczelnej Redakcji Programów Katolickich Polskiego Radia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *