Blog

Świadectwo przeżywania modlitwy przed Monstrancją “Królowa Pokoju” z Medjugorie
Z Medjugorie Madonno…
Schroń się w moim Synu i we Mnie
Apostolat adoracji Najświętszego Sakramentu jest sprawą najwyższej rangi.
Łączymy się w modlitwie z wami i wspieramy Wasze Dzieło.
Adoracja jest modlitwą trudną.