Yamoussoukro (Wybrzeże Kości Słoniowej)

Międzynarodowe Centrum Modlitwy o Pokój w Jamusukro z ołtarzem Donum Caritas et Pax.

Owocem współpracy ze Stowarzyszeniem Apostolstwa Katolickiego Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie stało się rozbłyśnięcie Gwiazdy Pokoju w Bazylice Matki Bożej Pokoju, pierwszej na kontynencie afrykańskim.

22 maja 2016 roku w Bazylice Matki Bożej Pokoju w Jamusukro na Wybrzeżu Kości Słoniowej odbyła się oficjalna inauguracja Międzynarodowego Centrum Modlitwy o Pokój. Ten duchowy projekt powstał we współpracy z Księżmi Pallotynami Prowincji Warszawskiej w ramach prowadzonego przez Stowarzyszenie „Communita Regina della Pace” Dzieła „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”. Uroczysta inauguracja Centrum Modlitwy dokonała się podczas Mszy Świętej sprawowanej na zakończenie Narodowej Pielgrzymki Miłosierdzia, w której udział wzięło ponad 25 000 pątników. Po obrzędzie Komunii Świętej, Najświętszy Sakrament został przeniesiony w uroczystej procesji do wykonanego specjalnie w tym celu Ołtarza „Donum Caritas et Pax” (Dar Miłości i Pokoju). Umieszczenie w nim Hostii oraz rozpoczęcie modlitwy o pokój poprowadzonej przez Jego Ekscelencję ks. Biskupa Marcellina Yao KOUADIO, stanowiły symboliczne rozświetlenie „Gwiazdy” na kontynencie afrykańskim.

Bazylika – Sanktuarium Matki Bożej Pokoju w Jamusukro – powstała w latach 1985-1989. Została ona ufundowana przez pierwszego Prezydenta niepodległej Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej, Pana Feliksa Houphouet-Boigny, jako wyraz wdzięczności za otrzymany dar pokoju. Kamień węgielny pod jej budowę został poświęcony przez św. Jana Pawła II w 1985 roku, podczas drugiej wizyty apostolskiej do tego kraju. Dokonał on również konsekracji Bazyliki w 1990 roku, co było celem trzeciej wizyty apostolskiej Ojca Świętego na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Przy tej samej okazji Sanktuarium uhonorowane zostało tytułem Bazyliki Mniejszej, dzięki czemu miejsce to otrzymało pewne przywileje (np. możliwość uzyskania tam odpustu zupełnego). Św. Jan Paweł II poświęcając świątynię wyraził życzenie, aby stała się ona ośrodkiem promującym sprawiedliwość oraz pokój „na kontynencie tak doświadczonym przez podziały i trwogi, ale jednocześnie obdarzonym ogromną nadzieją”.

Bazylika w Jamusukro jest największym kościołem na świecie. Jego powierzchnia wynosi 30 000m2. Ma ona 158m wysokości. Pomieścić może 18 000 osób (w tym dostępnych jest 7 000 miejsc siedzących). Jest to wyjątkowy przykład architektury chrześcijańskiej na kontynencie afrykańskim, zainspirowanej Bazyliką św. Piotra na Watykanie. Cechą charakterystyczną Bazyliki w Jamusukro są jej imponujące witraże o powierzchni 7 400m2, przedstawiające sceny biblijne. To dzięki nim wielu pielgrzymów po raz pierwszy dowiaduje się o Jezusie Chrystusie.

W homilii wygłoszonej podczas Mszy Świętej celebrowanej na okoliczność poświęcenia Bazyliki, św. Jan Paweł II przypomniał, że pierwsi misjonarze, którzy przybyli na tę ziemię, powierzyli rodzący się Kościół Dziewicy Maryi. I rzeczywiście widać jak Matka Boża opiekuje się swoimi dziećmi na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Sanktuarium jest pod Jej wezwaniem. Przesłanie, które stamtąd intensywnie promieniuje, to przesłanie pokoju, miłości, solidarności, pojednania i sprawiedliwości. Każdego roku pielgrzymi tłumnie nawiedzają to miejsce modlitwy i refleksji. Są to ludzie wszelkich stanów, wierzący i niewierzący, bogaci i biedni. Organizowane są tu różnego rodzaju wydarzenia, konferencje, udziela się katechez, a wszystko to w celu zaspokojenia ludzkiego pragnienia Boga, miłości oraz pokoju. Niewątpliwie, swój rozkwit Sanktuarium zawdzięcza polskim Pallotynom, którzy nim zarządzają od 1991 roku.

Yamoussoukro - Gwiazda w Koronie Maryi

Zważywszy charakter Sanktuarium Matki Pokoju, nasze Stowarzyszenie z wielką radością przyjęło zaproszenie do utworzenia tam kolejnego Międzynarodowego Centrum Modlitwy o Pokój – Gwiazdy w Koronie Maryi Królowej Pokoju. Materialnym wyrazem naszego duchowego pragnienia promowania pokoju na świecie jest ołtarz ofiarowany do Kaplicy Adoracji w Sanktuarium. Wykonany przez pracownię artystyczną „Drapikowski Studio” w Gdańsku, nosi nazwę Donum Caritas et Pax  i jest materialnym znakiem łączności duchowej z pozostałymi Centrami Modlitwy o Pokój.

Pośród licznych motywów symbolicznych, podobnie jak w przypadku wcześniejszych realizacji, na szczególną uwagę zasługują dwa z nich: postać Maryi, będącej Monstrancją Światła – Jezusa Chrystusa, który jest w pełni obecny pod postacią chleba w Eucharystii. Te centralne rzeczywistości wizji artysty: Maryja oraz Światło czerpią bezpośrednią inspirację z kart Ewangelii oraz z nauki Kościoła. Przytoczyć wystarczy słowa Jezusa, który powiedział o Sobie: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J 8,12), natomiast św. Jan Paweł II w swojej Encyklice Ecclesia de Eucharistia mówi o Maryi z charakterystyczną dla proroków przenikliwością: „Kiedy nawiedzając Elżbietę nosi w łonie Słowo, które stało się ciałem, Maryja w pewnym sensie jest „tabernakulum” – pierwszym „tabernakulum” w historii, w którym Syn Boży (jeszcze niewidoczny dla ludzkich oczu) pozwala się adorować Elżbiecie, niejako „promieniując” swoim światłem poprzez oczy i głos Maryi” (Ecclesia de Eucharistia, # 55).

Jednakże cechą wyróżniającą ołtarz Donum Caritas et Pax, bez wątpienia jest fakt, iż ma on formę Całunu Turyńskiego, co w sposób oczywisty kieruje myśl ku tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Matka Boża, przyobleczona w Całun, zatopiona w adoracji swego Syna, z miłością wskazuje na Jezusa Eucharystycznego. Pan Drapikowski wyjaśnia: „To Jezus wkroczył w nasze dzieje, by rozjaśnić je blaskiem Bożej Miłości”. Po czym dodaje: „Najwspanialszym imieniem tej Miłości jest Miłosierdzie”. Ta prawda znajduje swój wyraz artystyczny w dziele w postaci promieni wychodzących z Eucharystii, białych wykonanych z cyrkonii, a czerwonych z rubinów. Ołtarz Donum Caritas et Pax zdobią również inne kamienie szlachetne, takie jak jaspis, będący symbolem Pokolenia Judy, z którego narodził się Jezus.

Wykonanie ołtarza trwało niemal rok i napotkało na liczne trudności. Pierwszą z nich była konieczność zdobycia fotografii Całunu Turyńskiego w możliwie najwyższej rozdzielczości, w celu wykonania nadruku na krysztale. Profesor Aldo Guerreschi z Turynu we Włoszech przyszedł z pomocą twórcom ołtarza i to za jego sprawą jakość obrazu jest tak wysoka, że pozwala dostrzec strukturę płótna. A jest to obraz naturalnej wielkości.

Donum Caritas et Pax poprzez zastosowane technologie oraz artystyczne środki wyrazu dotyka nieskończonej Tajemnicy… Pozwólmy zatem samemu artyście poprowadzić się w jej głąb słowami osobistej refleksji zainspirowanej nauczaniem św. Jana Pawła II oraz Papieża Benedykta XVI:

Całun – Zwierciadło Ewangelii
– Ta Twarz, te Ręce i Nogi, ten Bok
– całe to Ciało przemawia;
– Ono samo jest Słowem,
którego możemy słuchać w milczeniu…
Passio Christi, Passio Hominis
– Oto tajemnica Wielkiej Soboty!
Właśnie tam, w mroku Śmierci Syna Bożego
rozbłysło Światło Nowej Nadziei:
Zmartwychwstanie!
– Ja jestem Światłością Świata.
Kto idzie za Mną nie będzie chodził w ciemności,
lecz będzie miał Światło Życia.
– Spoglądając na to Święte Płótno oczami wiary,
postrzega się coś z Tego Światła.
Całun został zanurzony w tym mroku
– głębokim, a zarazem świetlistym.
Kontemplując – dostrzegamy nie tylko mrok,
ale też światło,
nie tylko porażkę życia i miłości,
ale przede wszystkim zwycięstwo życia nad śmiercią,
miłości nad nienawiścią.
Widzimy, owszem śmierć Jezusa,
ale dostrzegamy za nią Jego Zmartwychwstanie.
W centrum Maryja
Pieta przyobleczona we fragment Całunu
– Współcierpiąca
– tuląca Eucharystię.
Maryja przemawia tym gestem do nas.
– Mój Syn nie umarł
– Zmartwychwstał.
– Zaufajcie Mu! Zawierzcie Mu siebie!
– On, który jest Miłością.
– Miłością Miłosierną,
– On na pewno was wysłucha.
– Da pokój dla waszego serca, dla waszej duszy
– On waszym „Donum Caritas et Pax”
– On waszym Darem Miłości i Pokoju!
– Chwalcie Boga życiem pełnym wiary, nadziei i miłości.

Peregrynacja ołtarza Donum Caritas et Pax zainaugurowana została w Jasnogórskim Sanktuarium Czarnej Madonny w Częstochowie 2 sierpnia 2014 roku. Następnie, odwiedził on liczne kościoły i sanktuaria na terenie kraju, gromadząc pragnących włączyć się w naszą Adorację Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju.

Ołtarz został poświęcony przez Papieża Franciszka 24 czerwca 2015 roku przed Audiencją Generalną na Watykanie. W tej ważnej dla nas uroczystości udział wzięli Ambasador Wybrzeża Kości Słoniowej przy Stolicy Apostolskiej, przedstawiciele hierarchii kościelnej jak również przedstawiciele Stowarzyszenia.

Powstanie Międzynarodowego Centrum Modlitwy o Pokój w Jamusukro wraz z materialnym znakiem inicjatywy 12 Gwiazd, jakim jest Ołtarz Donum Caritas et Pax, nie byłoby możliwe bez hojnego wsparcia, zarówno duchowego jak i materialnego, wielu osób dobrej woli. Pragniemy wyrazić naszą głęboką wdzięczność każdemu i każdej z Was: niech Boże błogosławieństwo zawsze Wam towarzyszy. Serdecznie zapraszamy również do włączenia się w łańcuch serc wypraszających łaskę pokoju dla świata. Proponujemy by ofiarować w tej intencji Adorację Eucharystyczną, przyjąć Komunię Świętą, odmówić różaniec lub ofiarować swoje cierpienia. Każda ofiara jest ogromnie cenna, świat potrzebuje ich bardzo.

Bazylika Matki Boskiej Królowej Pokoju w Jamusukro

Lokalizacja

22.05.2016

Data powstania