Idea stowarzyszenia

Stowarzyszenie “Comunità Regina della Pace”.

Granica między wojną i pokojem przebiega przez ludzkie serce. 

Istotą działań utworzonego w 2008 r. Stowarzyszenia jest apostolstwo modlitewnej adoracji Eucharystycznego Chrystusa oraz wspieranie wszelkich inicjatyw podejmowanych na rzecz budowania pokoju i pojednania między ludźmi. Doświadczenie skutków wojny w byłej Jugosławii oraz braku porozumienia pomiędzy różnymi narodami, religiami i wyznaniami w wielu częściach świata, w tym również w Jerozolimie, skłoniło członków założycieli Stowarzyszenia do podjęcia działań szerzących ideę modlitwy o pokój.

Jest to także nasza odpowiedź na apel Papieża Emeryta Benedykta XVI wyrażony 1 stycznia 2007 r. w Orędziu na Światowy Dzień Pokoju słowami:

Pragnę zwrócić się do Ludu Bożego, aby każdy chrześcijanin poczuł, że jego zadaniem jest być niezmordowanym budowniczym pokoju i wytrwałym obrońcą godności osoby ludzkiej i jej niezbywalnych praw.

Zainspirowani również postawą niezłomnej wiary naszego wielkiego rodaka – orędownika pokoju – św. Jana Pawła II, który napisał:

Maryja jest Niewiastą Eucharystii w całym swoim życiu. Kościół, patrząc na Maryję jako na swój wzór,  jest wezwany do Jej naśladowania także w odniesieniu do Najświętszej Tajemnicy.

 (Ecclesia de Eucharistia, 53)

podjęliśmy dążenia, których wyrazem stała się idea „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”, tzn. utworzenia na świecie dwunastu ośrodków Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji Pokoju.

Aktualnie Światowe Centra Modlitwy o Pokój istnieją w następujących miejscach:

  • Kaplica Wieczystej Adoracji przy Kościele Groty Mlecznej w Betlejem, w Ziemi Świętej;
  • Sanktuarium Maryi Królowej Pokoju w Oziornoje, w Kazachstanie;
  • Kościół Parafialny św. Jakuba w Medjugorie, w Bośni i Hercegowinie (obecnie trwają prace zmierzające do utworzenia w tym miejscu Kaplicy Wieczystej Adoracji);
  • Bazylika Matki Bożej Pokoju w Yamoussukro, w Wybrzeżu Kości Słoniowej;
  • Sanktuarium Matki Bożej z Kibeho, w Rwandzie;
  • Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Namyang, w Korei Południowej;
  • Sanktuarium św. Jana w Dagupan, na Filipinach;
  • Kaplica Wieczystej Adoracji w Bazylice NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie, pierwsza polska Gwiazda;

Materialnym znakiem duchowego dzieła są tworzone dla każdego z Centrów z osobna, ołtarze adoracji Najświętszego Sakramentu wraz z monstrancją nawiązującą do wizerunku Matki Bożej. Swoim pięknem służą oddaniu czci żywemu Bogu, zaś bogatą symboliką religijną pomagają w modlitwie. Powstają one w gdańskiej pracowni artystycznej “Drapikowski Studio”.

Więcej informacji na temat poszczególnych Centrów Modlitwy można znaleźć w zakładce “Gwiazdy”

Dziełu “12 Gwiazd” towarzyszy inicjatywa utworzenia Łańcucha Modlitwy o Pokój, którego ogniwami stają się wszyscy podejmujący modlitwę i adorację Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju. Otaczając świat modlitwą, stajemy się apostołami pokoju w naszych domach, miejscach pracy, w naszych środowiskach życia. Swoje osobiste pragnienie modlitwy o pokój można zgłosić poprzez formularz w zakładce “Zostań Apostołem Pokoju”. Można tam również zgłosić miejsce, gdzie trwa adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji o pokój na świecie, bądź zgłosić własną intencję modlitewną.

Prawdziwy pokój jest bowiem wartością, którą zdobywa się nie przymusem militarnym, politycznym, czy ekonomicznym, ale na kolanach.

Dzięki modlitwie i życzliwości wielu osób, cały czas prowadzimy rozmowy na temat powstania nowych miejsc modlitwy i Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju na świecie. Bardzo prosimy o włączenie się w łańcuch modlitwy we wszystkich intencjach związanych z misją apostolstwa modlitewnej adoracji Eucharystycznego Jezusa, aby pragnienie pokoju na świecie dokonywało się najpierw w naszych sercach. Prosimy o zamawianie Mszy św., przyjmowanie Eucharystii, ofiarowanie modlitwy różańcowej oraz podejmowanie dzieł pokutnych, aby troska o trwanie w modlitewnej jedności z Chrystusem wszystkich ludzi, stała się naszym wspólnym zadaniem i misją. Niech ta świadomość współuczestnictwa w realizacji Bożych planów towarzyszy nam w codziennej posłudze na rzecz pokoju i pojednania.