Zadeklaruj modlitwę w intencji pokoju

„Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam.
Nie tak jak daje świat, Ja wam daję.”
(J 14, 27a)

 Zapraszamy do osobistego włączenia się w Łańcuch Modlitwy o Pokój, którego ogniwami stają się wszyscy podejmujący modlitwę i adorację Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju. Odpowiadając na wezwania Matki Bożej oraz kolejnych Papieży do wzięcia odpowiedzialności za pokój na świecie, otoczmy wspólnie świat modlitwą. Stawajmy się Apostołami Pokoju w naszych domach, miejscach pracy, w naszych środowiskach, czerpiąc z Żywego Źródła – Najświętszego Sakramentu Ołtarza.

Przyłącz się do międzynarodowej inicjatywy: podejmij codzienną modlitwę (forma dowolna) oraz adorację w intencji pokoju na świecie (przynajmniej raz w miesiącu). Zapraszamy!

Łańcuch Modlitwy o Pokój – RAZEM OTOCZMY ŚWIAT MODLITWĄ!
PRZYŁĄCZ SIĘ I TY!

Po wypełnieniu i odesłaniu formularza, otrzymacie Państwo Legitymację „Apostoła Pokoju”, która oznacza przystąpienie do duchowego apostolstwa modlitwy o pokój.