Blog

WYBRANE ORĘDZIA MATKI BOŻEJ – KRÓLOWEJ POKOJU

WYBRANE ORĘDZIA MATKI BOŻEJ – KRÓLOWEJ POKOJU

W orędziach, które przekazują osoby widzące w Medjugorie, Matka Boża nieustannie prosi nas o modlitwę w intencji pokoju na świecie, który możemy budować zaczynając od własnego nawrócenia, modlitwy w rodzinie, czytania Pisma świętego. Prosi o czas poświecony na spotkanie z Jezusem, chwilę adoracji, ciszy i refleksji nad swoim życiem przed Obliczem Pana. Wsłuchujmy się w Jej słowa i podejmujmy wezwania, aby pokój serca i miłość Chrystusa wypełniały naszą codzienność i przyczyniały się do pojednania i pokoju na świecie.

Orędzie z 25 stycznia 2014

„Drogie dzieci! Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby światłość waszej modlitwy miała wpływ na tych, których spotykacie. Umieśćcie Pismo Święte na widocznym miejscu w waszych rodzinach i czytajcie je, aby słowa pokoju popłynęły w waszych sercach. Dziatki, modlę się z wami i za was, abyście z dnia na dzień stali się jeszcze bardziej otwarci na wolę Bożą. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”
Orędzie z 25 grudnia 2013

„Drogie dzieci! Przynoszę wam Króla Pokoju, by On dał wam swój pokój. Dziatki módlcie się, módlcie się, módlcie się. Owoc modlitwy będzie widoczny na twarzach ludzi, którzy zdecydowali się na Boga i Jego Królestwo. Ja z moim Synem Jezusem błogosławię was wszystkich błogosławieństwem pokoju. Dziękuję wam, że opowiedzieliście na moje wezwanie.”
Orędzie z 25 października 2013

“Drogie dzieci! Dziś was wzywam, abyście otworzyli się na modlitwę. Modlitwa czyni cuda w was i poprzez was. Dlatego, dziatki, w prostocie serca proście Najwyższego, aby dał wam siłę, abyście byli dziećmi Bożymi, a nie by szatan potrząsał wami niczym wiatr gałęziami. Dziatki, ponownie zdecydujcie się na Boga i szukajcie tylko Jego woli i wtedy w Nim znajdziecie radość i pokój. Dziękuję wam, że dpowiedzieliście na moje wezwanie.”
Orędzie z 25 sierpnia 2013

“Drogie dzieci! Najwyższy również dziś daje mi łaskę bym była z wami i bym prowadziła was do nawrócenia. Każdego dnia sieję i wzywam was do nawrócenia, abyście byli modlitwą, pokojem, miłością, zbożem, które obumierając wydaje plon stokrotny. Dzieci moje nie chcę byście żałowali wszystkiego tego co mogliście uczynić, a nie chcieliście. Dlatego dziatki z entuzjazmem powiedzcie: “Pragnę być znakiem dla innych”. Dziękuję wam, ze odpowiedzieliście na moje wezwanie”
Orędzie z 25 czerwca 2013

„Drogie dzieci! Z radością w sercu wszystkich was kocham i wzywam was, przybliżcie się do mego Niepokalanego Serca, abym was mogła jeszcze bardziej przybliżyć do mego Syna Jezusa i by On dał każdemu z was swój pokój i miłość, które sąpokarmem. Dziatki, otwórzcie się na modlitwę, otwórzcie się na moją miłość. Jestem waszą Matką i nie mogę pozostawić was samych błądzących i w grzechu. Dziatki, jesteście wezwani, abyście byli moimi dziećmi, moimi umiłowanymi dziećmi, abym was mogła ofiarować memu Synowi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie z 2 czerwca 2013 r. 

„Drogie dzieci, w tych niespokojnych czasach ponownie wzywam was, abyście szli za moim Synem, abyście Go naśladowali. Znam wasze utrapienia, cierpienia i problemy, ale w moim Synu znajdziecie odpocznienie, w Nim odnajdziecie pokój i ocalenie. Dzieci moje nie zapominajcie, że mój Syn przez swój Krzyż odkupił was i dał wam możliwość stania się ponownie dziećmi Bożymi, byście ponownie mogli Ojca Niebieskiego nazywać „Ojcem”. Abyście mogli być godnymi Ojca, miłujcie i przebaczajcie, gdyż Ojciec wasz jest miłością i przebaczeniem. Módlcie się i poście, gdyż to jest droga waszego oczyszczenia, to jest droga do poznania Ojca Niebieskiego. Kiedy poznacie Ojca, zrozumiecie, że tylko On jest wam potrzebny. „Ja, jako Matka pragnę, aby moje dzieci były we wspólnocie ludu, który słucha słowa Bożego i w czyn je wprowadza*”. Dlatego, moje dzieci idźcie za moim Synem, bądźcie z Nim jedno, bądźcie dziećmi Bożymi. Miłujcie swoich pasterzy, tak jak mój Syn ich miłował powołując ich do służenia wam. Dziękuję wam!”.
Orędzie z 25 marca 2013

“Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was, abyście wzięli w ręce krzyż mego umiłowanego Syna Jezusa i abyście rozważali Jego mękę i śmierć. Niech wasze cierpienia będą zjednoczone z Jego cierpieniem i miłość zwycięży, bo On, który jest miłością sam siebie wydał z miłości, aby zbawić każdego z was. Módlcie się, módlcie się, módlcie się dopóki miłość i pokój nie zapanują w waszych sercach. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie z 25 grudnia 2012r.

„Matka Boża przyszła z Dzieciątkiem Jezus i nie przekazała żadnego orędzia, ale Dziecię Jezus powiedziało: „Jestem waszym pokojem, żyjcie według moich przykazań”. Matka Boża i Dziecię Jezus wspólnie pobłogosławili nas znakiem krzyża”.

Orędzie z 25 października 2012 r.

„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was do modlitwy w moich intencjach. Odnówcie post i modlitwę, bo szatan jest przebiegły i wiele serc pociąga podstępnie do grzechu i upadku moralnego. Ja, kochane dzieci, wzywam was do świętości i życia w łasce. Adorujcie mojego Syna, aby On napełnił was swoim pokojem i miłością, za którymi tęsknicie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

10.08.2012r.
Orędzie Matki Bożej dla Ivana.
„Drogie dzieci, przychodzę do was i przedstawiam się jako Królowa Pokoju, ponieważ mój Syn posyła mnie do was. Pragnę wam pomóc osiągnąć pokój. Mówiłam wam wiele razy i teraz ponawiam: Potrzebuję was! Z wami mogę zrealizować pokój. Wzywam was więc i dzisiaj, módlcie się o pokój, módlcie się o pokój w świecie, o pokój w rodzinach. Przywróćcie ponownie modlitwę w waszych rodzinach i postawcie Boga na pierwszym miejscu w waszym życiu. Wasza Matka modli się z wami i poleca was swojemu Synowi. Módlcie się, módlcie się i bądźcie wytrwali na modlitwie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

31.01.2012r.
Orędzie Matki Bożej dla Ivana  Kalamazoo, Michigan
„Drogie dzieci!”
Również dzisiaj wzywam was do osobistego nawrócenia. Bądźcie tymi, którzy się nawracają i są świadkami w swoim życiu. Kochajcie, przebaczajcie i nieście radość Zmartwychwstałego temu światu, za który mój Syn umarł, a ludzie nie czują potrzeby, by Go szukać i odkrywać Go w swoim życiu. Adorujcie mojego Syna i niech wasza nadzieja będzie nadzieją dla tych, w których sercach nie ma Jezusa. Drogie dzieci, również dzisiaj dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.01.2012
Drogie dzieci!
Również dzisiaj z radością wzywam was, byście otworzyli swoje serca i wysłuchali mego wezwania. Ponownie pragnę was przybliżyć do mego Niepokalanego Serca, gdzie znajdziecie schronienie i pokój. Otwórzcie się na modlitwę, dopóki nie stanie się ona dla was radością. Poprzez modlitwę Wszechmogący obdarzy was pełnią łaski i staniecie się moimi wyciągniętymi rękoma w tym niespokojnym, pragnącym pokoju świecie. Dziatki, swoim życiem dajcie świadectwo wiary i módlcie się, by z dnia na dzień wiara wzrastała w waszych sercach. Jestem z wami. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

25.12.2011
Drogie dzieci!
Również dziś przynoszę wam na ręku mojego Syna Jezusa, by On dał wam swój pokój. Dziatki, módlcie się i dawajcie świadectwo, by w każdym sercu zapanował pokój nie ludzki lecz Boży, którego nikt nie może zniszczyć. Jest to taki pokój w sercu, który Bóg daje tym, których miłuje. Przez chrzest wszyscy jesteście w szczególny sposób powołani i umiłowani, dlatego dawajcie świadectwo i módlcie się byście byli moimi wyciągniętymi rękoma w tym świecie, który pragnie Boga i pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

25.12.2010
Drogie dzieci!
Ja i mój Syn Jezus pragniemy dziś dać wam obfitość radości i pokoju, aby każdy z was z radością niósł i dawał świadectwo pokoju i radości w miejscach, gdzie mieszkacie. Dziatki, bądźcie błogosławieństwem i bądźcie pokojem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

25.04.2009
Drogie dzieci!
Dziś wzywam was wszystkich, byście modlili się o pokój i dawali świadectwo pokoju w waszych rodzinach, tak by pokój stał się skarbem na tej niespokojnej ziemi. Jestem waszą Królową Pokoju i waszą Matką. Pragnę was poprowadzić drogą pokoju, która pochodzi jedynie od Boga. Dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

25.03.2008
„Drogie dzieci!
Wzywam was, abyście pracowali nad własnym nawróceniem. Jeszcze daleko jesteście od spotkania z Bogiem w waszym sercu. Dlatego jak najwięcej czasu spędzajcie na modlitwie i adoracji Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie ołtarza, aby On was przemienił i umieścił w waszym sercu żywą wiarę i pragnienie życia wiecznego. Wszystko przemija, kochane dzieci, tylko Bóg jest nieprzemijający. Jestem z wami i zachęcam was z miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.08.2008
„Drogie dzieci!
Również dziś wzywam was do osobistego nawrócenia. Bądźcie tymi, którzy się nawracają i własnym życiem będą świadczyć, kochać, przebaczać i nieść radość Zmartwychwstałego temu światu, w którym mój Syn umarł, a w którym ludzie nie odczuwają potrzeby, by Go poszukiwać i odkrywać we własnym życiu. Adorujcie Go i niech wasza nadzieja będzie nadzieją dla tych serc, które nie mają Jezusa. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.09.2008
„Drogie dzieci!
Również dziś wzywam was, abyście się modlili w tym czasie łaski, aby mały Jezus narodził się w waszym sercu. On, który jest samym Pokojem, niech przez was obdarzy pokojem cały świat. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się nieustannie za ten burzliwy świat pozbawiony nadziei, abyście się stali świadkami pokoju dla wszystkich. Niech nadzieja wypłynie w waszych sercach jak rzeka łaski. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.12.2007
„Drogie dzieci!
Z wielką radością przynoszę wam Króla Pokoju, by was pobłogosławił swoim błogosławieństwem. Oddajcie Mu pokłon i ofiarujcie czas Stwórcy, którego pragnie wasze serce. Nie zapominajcie, że jesteście pielgrzymami na tej ziemi i że rzeczy (dobra materialne) mogą wam sprawić niewielką radość, a dzięki memu Synowi darowane jest wam życie wieczne. Jestem z wami dlatego, by was poprowadzić do tego, czego pragnie wasze serce. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.12.2006
Drogie dzieci!
Również i dzisiaj przynoszę wam w ramionach Nowonarodzonego Jezusa. On, który jest Królem nieba i ziemi, On jest waszym pokojem. Nikt wam, kochane dzieci, nie może dać pokoju tak jak On, który jest Królem Pokoju. Dlatego adorujcie Go w swoim sercu, wybierzcie Go a w Nim będziecie mieć radość. On pobłogosławi was Swoim błogosławieństwem pokoju.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

25.06.2005
Drogie dzieci!
Dzisiaj dziękuję wam za każde wyrzeczenie, które ofiarowaliście w moich intencjach. Wzywam was, kochane dzieci, abyście byli moimi apostołami pokoju i miłości w swoich rodzinach i w świecie. Módlcie się, aby Duch Święty oświecał was i prowadził na drodze świętości. Jestem z wami i wszystkich was błogosławię moim macierzyńskim błogosławieństwem.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

25.12.2005
Drogie dzieci!
Również dzisiaj przynoszę wam w ramionach Dzieciątko Jezus, Króla Pokoju, by was błogosławił swoim pokojem. Kochane dzieci, dziś w sposób szczególny wzywam was, abyście byli nosicielami pokoju w tym niespokojnym świecie. Bóg będzie wam błogosławił. Kochane dzieci, nie zapominajcie, że jestem waszą Matką. Z Dzieciątkiem Jezus na ręku błogosławię was wszystkich szczególnym błogosławieństwem.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

25.01.2004
Drogie dzieci!
Dzisiaj  też wzywam was do modlitwy. Módlcie się, kochane dzieci, szczególnie za wszystkich tych, którzy nie poznali miłości Bożej. Módlcie się, by ich serca otworzyły się i przybliżyły do mojego serca i do serca Mojego Syna Jezusa, abyśmy mogli ich przemienić w ludzi pokoju i miłości.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

25.02.2003
Drogie dzieci!
Dziś również wzywam was do modlitwy i postu w intencji pokoju. Kochane dzieci,  jak już mówiłam i powtarzam obecnie, tylko modlitwą i postem można powstrzymać wojny.  Pokój jest drogocennym darem od Boga. Proście, módlcie się, a otrzymacie pokój. Głoście  pokój i miejcie pokój w sercach waszych. Pielęgnujcie go jak kwiat, który potrzebuje wody, delikatności i światła. Bądźcie tymi, którzy niosą pokój innym. Jestem z wami i oręduję za wami.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie

25.09.2002
Drogie dzieci!
W tym tak niespokojnym czasie wzywam was do modlitwy. Kochane dzieci, módlcie się o pokój i o to, aby każdy człowiek w świecie umiłował pokój. Tylko ta dusza, która odnajdzie pokój w Bogu, będzie odczuwać zadowolenie i napełni świat miłością. Kochane dzieci jesteście szczególnie wezwani do życia w pokoju i do świadczenia o pokoju, o pokoju w waszych sercach i rodzinach, bo to za waszym pośrednictwem pokój popłynie przez świat. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

25.09.2001
Drogie dzieci!
Dzisiaj również wzywam was do modlitwy, szczególnie dziś, gdy Szatan chce wojny i  nienawiści. Ponownie was wzywam, drogie dzieci, módlcie się i pośćcie, by Bóg dał wam pokój. Dawajcie świadectwo pokoju wobec każdego serca i nieście pokój temu niespokojnemu światu. Jestem z wami i oręduję za każdym z was przed Bogiem. A wy nie bójcie się, bo kto się modli nie boi się zła i nie ma nienawiści w sercu.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie

25.01.2000
Drogie Dzieci,
Wzywam was do nieustannej modlitwy. Modląc się jesteście bliżej Boga a On sam prowadzi was drogą pokoju i zbawienia. Więc wzywam was dzisiaj, abyście innych darzyli pokojem. Tylko w Bogu jest prawdziwy pokój. Otwórzcie serca i bądźcie darczyńcami pokoju, aby inni odkryli pokój w was i poprzez was. Stańcie się świadkami Bożego pokoju i miłości, które od Niego otrzymujecie.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

25.04.1999
„Drogie dzieci!
Również dzisiaj wzywam was do modlitwy. Drogie dzieci, z radością nieście pokój i miłość temu niespokojnemu światu. Przez post i modlitwę dawajcie świadectwo, że należycie do mnie i żyjecie moimi orędziami. Módlcie się i szukajcie! Ja modlę się i oręduję za wami przed Bogiem byście się nawrócili, by wasze zachowanie było zawsze chrześcijańskie.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.11.1999
„Drogie dzieci!
Dziś również wzywam was do modlitwy. Niech w tym czasie łaski krzyż będzie dla was drogowskazem do miłości i do jedności, skąd przychodzi prawdziwy pokój. Dlatego, drogie dzieci, w tym czasie módlcie się szczególnie, by w waszych sercach zrodziło się Dziecię Jezus – twórca pokoju. Tylko poprzez modlitwę staniecie się moimi apostołami pokoju w tym niespokojnym świecie. Dlatego módlcie się, dopóki modlitwa stanie się dla was radością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

25.12.1999
„Drogie dzieci!
Oto czas łaski. Kochane dzieci, dzisiaj z  Dzieciątkiem Jezus, w ramionach, w szczególny sposób daję wam możliwość opowiedzenia się za pokojem. Przez  wasze „tak” dla pokoju i decyzję na Boga, otwiera się dla was nowa możliwość pokoju. Tylko tak , drogie dzieci, to stulecie stanie się dla was okresem pokoju i dobrobytu. Niech więc Nowonarodzone Dziecię Jezus zajmie pierwsze miejsce w waszym życiu, by poprowadzić was drogą zbawienia.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.12.1998
„Drogie dzieci!
W tej Bożonarodzeniowej radości pragnę pobłogosławić was moim błogosławieństwem. W szczególny sposób, drogie dzieci, przekazuję wam błogosławieństwo Dzieciątka Jezus. Niech Ono napełni was Swoim pokojem. Dziś, kochane dzieci, nie macie pokoju, choć do niego dążycie. Dlatego, wraz z moim Synem Jezusem w tym dniu wzywam was: módlcie się, módlcie się, módlcie się, bo bez modlitwy nie ma ani radości ani pokoju, ani przyszłości. Dążcie do pokoju i szukajcie go w Bogu, który jest prawdziwym pokojem.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.06.1997
„Drogie dzieci!
Dzisiaj w szczególny sposób jestem z wami i przekazuję wam swe macierzyńskie błogosławieństwo pokoju. Modlę się i oręduję za wami przed Bogiem, byście pojęli, że każdy z was jest zwiastunem pokoju. Nie możecie zaznać pokoju, jeżeli wasze serce nie trwa w pokoju Bożym. Dlatego, kochane dzieci, módlcie się, módlcie się, gdyż modlitwa stanowi fundament waszego pokoju. Otwórzcie swe serca i dajcie czas Bogu, by stał się On waszym przyjacielem. Gdy zawrzecie przyjaźń z Bogiem, żadna burza jej nie zniszczy.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

 25.01.1996
„Drogie dzieci!
Dziś wzywam was, abyście zdecydowali się na pokój. Żyjąc pokojem w swoich sercach pojmiecie, drogie dzieci, że pokój jest Bożym darem. Drogie dzieci, bez miłości nie możecie żyć pokojem. Owocem pokoju jest miłość, a owocem miłości jest wybaczenie. Jestem z wami i wzywam was, drogie dzieci, abyście wpierw wybaczyli swojej rodzinie, aby móc wybaczyć innym.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.01.1995
„Drogie dzieci!
Wzywam was do otwarcia drzwi waszych serc na Jezusa, tak jak kwiat otwiera się na słońce. Jezus pragnie napełnić wasze serca radością i pokojem. Nie możecie, drogie dzieci, przeżywać pokoju, jeśli nie jesteście w pokoju z Jezusem. Dlatego wzywam was do spowiedzi, aby Jezus stał się waszą prawdą i pokojem. Drogie dzieci, módlcie się o siłę do realizacji tego, o czym wam mówię. Jestem z wami i kocham was.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.09.1995
„Drogie dzieci!
Dziś wzywam was do rozmiłowania się w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza. Adorujcie Go, drogie dzieci, w waszych parafiach, a będziecie zjednoczeni z całym światem. Jezus stanie się dla was Przyjacielem i nie będziecie mówić o Nim jak o kimś ledwie poznanym. Zjednoczenie z Nim będzie dla was radością i staniecie się świadkami Jezusowej miłości, jaką On ma dla każdego stworzenia. Drogie dzieci, kiedy adorujecie Jezusa jesteście również blisko mnie.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.12.1995
„Drogie dzieci!
Raduję się dziś z wami i przynoszę wam Dzieciątko Jezus, aby was pobłogosławiło. Wzywam was, drogie dzieci, byście z Nim zjednoczyli swoje życie. Jezus jest Królem Pokoju i tylko On może udzielić wam pokoju, którego szukacie. Jestem z wami i oddaję was w szczególny sposób Jezusowi, teraz w tych nowych czasach, kiedy trzeba się na Niego zdecydować. Ten czas jest czasem łaski.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.12.1994
„Drogie dzieci!
Dziś raduję się z wami i modlę się z wami o pokój: pokój w waszych sercach, pokój w waszych rodzinach, pokój w waszych pragnieniach, pokój na całym świecie. Niech was dzisiaj błogosławi Książę Pokoju i obdarzy Swoim pokojem. Błogosławię was i noszę każdego z was w sercu.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.03.1993
„Drogie dzieci!
Dziś jak nigdy dotąd wzywam Was, żebyście się modlili o pokój, o pokój w waszych sercach, pokój w waszych rodzinach i pokój na całym świecie, gdyż szatan chce wojny, chce niepokoju, chce zniszczyć wszystko, co jest dobre. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się!
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.05.1993
„Drogie dzieci!
Dziś wzywam was, abyście poprzez modlitwę otwarli się na Boga, aby Duch Święty zaczął czynić cuda w was i poprzez was. Jestem z wami i oręduję za każdym z was przed Bogiem, bowiem każdy z was, moje drogie dzieci, jest ważny w planie zbawienia. Wzywam was byście byli nosicielami dobra i pokoju. Bóg może was obdarzyć pokojem, jeśli się nawrócicie i będziecie się modlić. Dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się i czyńcie to wszystko czym natchnie was Duch Święty.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.12.1992
„Drogie dzieci!
Dziś chcę was wszystkich okryć moim płaszczem i ochronić przed wszelkimi napaściami szatańskimi. Dzisiaj jest dzień pokoju, ale na całym świecie jest wiele niepokoju i dlatego wzywam was, abyście wszyscy ze mną poprzez modlitwę budowali nowy świat pokoju. Ja nie mogę tego uczynić bez was i dlatego wzywam was wszystkich z macierzyńską miłością, a resztę Bóg uczyni. Otwórzcie się na Boże plany i Jego zamysły, abyście mogli współpracować z Nim dla pokoju i dobra i nie zapominajcie, że wasze życie nie do was należy, lecz jest darem, którym macie radować innych i prowadzić ich do życia wiecznego. Drogie dzieci, niech wam zawsze towarzyszy miłość nowonarodzonego Jezusa.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.01.1991
„Drogie dzieci!
Dziś wzywam was, żebyście zdecydowali się na Boga, ponieważ niepokój w waszych sercach jest owocem oddalenia się od Boga. Bóg jest samym pokojem, dlatego przybliżcie się do Niego w waszej osobistej modlitwie i potem żyjcie pokojem w waszym sercu. Wtedy pokój z waszego serca popłynie jak rzeka na cały świat. Nie mówcie o pokoju, ale czyńcie pokój! Błogosławię każdego z was i każdą waszą dobrą decyzję.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.07.1990
„Drogie dzieci!
Dzisiaj wzywam was do pokoju. Przybyłam tu jako Królowa Pokoju i chciałam was ubogacić moim macierzyńskim pokojem. Drogie dzieci, kocham was i wszystkich pragnę poprowadzić ku pokojowi, który daje tylko Bóg i ubogaca nim każde serce. Wzywam was, żebyście się stali nosicielami i świadkami mojego pokoju w tym niespokojnym świecie. Niech pokój zapanuje na całym świecie, który nie ma pokoju, a za nim tęskni. Błogosławię was swoim macierzyńskim błogosławieństwem.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.10.1990
„Drogie dzieci!
Dziś wzywam was do szczególnej modlitwy oraz składania ofiar i dobrych uczynków dla pokoju w świecie. Szatan jest mocny i ze wszystkich sił chce zniszczyć pokój pochodzący od Boga. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się ze mną w szczególny sposób o pokój. Jestem z wami pragnę wam pomóc moimi modlitwami i poprowadzić was drogą pokoju. Daję wam macierzyńskie błogosławieństwo. Nie zapominajcie żyć według orędzi pokoju.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.07.1989
„Drogie dzieci!
Zapraszam was dzisiaj do odnowy serca. Otwórzcie się na Boga i przekażcie Mu wszystkie wasze trudności i krzyże, aby Bóg przemienił wszystko w radość. Moje drogie dzieci, nie możecie otworzyć się na Boga, jeżeli się nie modlicie. Dlatego zdecydujcie się od dzisiaj przeznaczyć pewien czas w ciągu dnia tylko na spotkanie z Bogiem w ciszy. Wtedy dzięki łasce Bożej będziecie mogli świadczyć o mojej obecności tutaj. Drogie dzieci, nie chcę was zmuszać, lecz dajcie Bogu dobrowolnie wasz czas jako dzieci Boże.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.12.1988
„Drogie dzieci!
Wzywam was do pokoju. Żyjcie z pokojem w sercu w swoim środowisku, aby wszyscy poznali pokój, który nie od was pochodzi, lecz od Boga. Drogie dzieci, dziś jest wielki dzień: radujcie się wraz ze mną! Świętujcie Narodzenie Jezusa moim pokojem, pokojem, z którym do was przychodzę jako wasza matka, Królowa Pokoju. Dziś daję wam specjalne błogosławieństwo. Zanieście je każdemu stworzeniu, aby miało pokój.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25.06.1987
„Drogie dzieci!
Dzisiaj dziękuję wam i pragnę wezwać was wszystkich do Bożego pokoju. Pragnę, aby każdy z was we własnym sercu doświadczył tego pokoju, który daje Bóg. Dzisiaj chcę was wszystkich pobłogosławić. Dlatego błogosławię was błogosławieństwem Bożym i proszę, drogie dzieci, żebyście podążali i trwali na mojej drodze. Kocham was, drogie dzieci, i nie wiem, ile razy wzywałam was. Dziękuję wam za to wszystko, co czynicie w moich intencjach. Proszę, pomagajcie mi, abym mogła ofiarować was Panu Bogu, aby was zbawił wprowadzając na drogę świętości.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

23.10.1986
„Drogie dzieci!
Także dzisiaj wzywam was do modlitwy. Szczególnie wzywam was, drogie dzieci, do modlitwy o pokój. Bez waszych modlitw, drogie dzieci, nie mogę wam pomóc, by spełniło się orędzie, które Pan powierzył mi dla was. Dlatego, drogie dzieci, proście o to, byście w modlitwie znaleźli pokój, który Bóg wam zsyła.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

15. 03.1984
I dzisiaj wieczorem jestem wam, drogie dzieci, w sposób szczególny wdzięczna, że tu jesteście. Czcijcie bezustannie Najświętszy Sakrament Ołtarza. Ja jestem zawsze obecna, kiedy wierzący oddają Mu cześć. Wtedy otrzymują łaski wyjątkowe”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *