Cegiełki

Sekcja w przygotowaniu

Jeśli ktoś chciałby wspomóc dzieło materialnie, można to zrobić poprzez wpłaty na konto Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Communita Regina Della Pace – Radom

Konto bankowe: BSR w Radomiu

Dla PLN: 80 9115 0002 0010 0006 4060 0001

Dla EUR: PL 53 9115 0002 0010 0006 4060 0002
SWIFT CODE: POLUPLPR

Dla USD: PL 26 9115 0002 0010 0006 4060 0003
SWIFT CODE: POLUPLPR