Blog

Ks.Maciej Arkuszyński – Orędzia z Medziugorja a Eucharystia

Ks.Maciej Arkuszyński – Orędzia z Medziugorja a Eucharystia

Fragment rozprawy doktorskiej z teologii pastoralnej ks. Macieja Arkuszyńskiego “WZÓR ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO W OBJAWIENIACH Z MEDZIUGORJA (1981-2008)”  Warszawa 2008.

W Medziugorju Matka Boża zwraca uwagę na wartość Mszy św. oraz adoracji eucharystycznych poza Mszą św. Dr Ljudevit Rupčić zalicza orędzia,

w których mowa jest o kulcie Eucharystii, do tzw. orędzi specjalnych[1]. Warto podkreślić, że w przesłaniach Gospa wskazuje na konieczność harmonijnego łączenia życia rodzinnego ze staraniem o uczestnictwo we Mszy św. i troską o szacunek dla niej. W orędziu z 7 marca 1985 roku można przeczytać:

„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was do odnowy modlitwy w waszych rodzinach. Drogie dzieci, nakłońcie najmłodszych do modlitwy i niechaj dzieci chodzą na Mszę św.

Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”[2].

Maryja w Medziugorju zwraca się szczególnie do ludzi młodych, aby przez modlitwę – także przez kult Eucharystii – otwierali swe serca na Bożą łaskę. W orędziu z 16 maja 1985 roku Gospa mówi:

 „Drogie dzieci! Wzywam was do aktywniejszej modlitwy i uczestnictwa we Mszy świętej. Pragnę, by Msza była przeżyciem Boga. Pragnę szczególnie powiedzieć młodym: bądźcie otwarci na Ducha Świętego, gdyż Bóg chce was przygarnąć do siebie w tych dniach, w których działa szatan! Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”[3].

Matka Boża prosi też, aby adorować Najświętszy Sakrament. W orędziu z 15 marca 1984 r. czytamy np.: „Czcijcie bezustannie Najświętszy Sakrament. Ja jestem zawsze obecna, kiedy wierzący Go adorują. Wtedy otrzymują szczególne łaski”[4].

25 września 1995 roku Matka Boża również zachęca do adoracji i wskazuje jej wartość dla rozwoju życia duchowego: „Drogie dzieci! Dziś wzywam was do rozmiłowania się w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza. Adorujcie Go, drogie dzieci, w waszych parafiach, a będziecie zjednoczeni z całym światem. Jezus stanie się dla was Przyjacielem i nie będziecie mówić o Nim, jak o kimś ledwie poznanym. Zjednoczenie z Nim będzie dla was radością i staniecie się świadkami Jezusowej miłości, jaką On ma dla każdego stworzenia. Drogie dzieci, kiedy adorujecie Jezusa, jesteście również blisko mnie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”[5].

O Mszy świętej Matka Boża mówi już od początku objawień[6], a nie tylko w orędziach przekazywanych po 1984 roku, więc potwierdzonych przez Centrum Informacyjne „Mir” Međugorje. Na przykład, 6 października 1981 roku  Gospa mówi m.in.: „Wieczorna Msza św. zostanie utrzymana na stałe”[7]. Dnia 8 października 1981 roku upomina widzącą Mariję za nieobecność na Mszy św.: „Lepiej zrobiłabyś przychodząc na Mszę św. niż zaspokajając ludzką ciekawość”[8].

11 stycznia 1982 roku Gospa podkreśla wartość Eucharystii w słowach: „Szczególnie was namawiam do udziału we Mszy św.”[9]. 10 lutego 1982 roku Matka Boża zachęca wiernych, aby przystępowali do Komunii św.: „Trzeba głęboko wierzyć, regularnie się spowiadać, i tak samo przystępować do Komunii”[10].  Odpowiadając na pytania postawione przez ojca Tomislava – Gospa apeluje przez widzącą Vickę, aby wierni cenili sobie wartość Mszy św. i w sposób pełny w niej uczestniczyli : „Często chodźcie na Mszę św. i przystępujcie do Komunii”[11]. W zapisie jednego z orędzi w 1983 roku czytamy: „Msza święta jest największą modlitwą Boga. Nigdy nie zdołacie pojąć jej wielkości. Dlatego musicie być doskonali i pokorni na Mszy i musicie się do niej przygotowywać”[12].

W początkowych latach objawień wizjonerzy byli nastolatkami (lub dziećmi). Nie dziwi więc fakt, że Gospa poucza, jak mają się oni zachować podczas sprawowania Eucharystii: „Podczas Mszy św. uważnie słuchajcie. Bądźcie dobrze wychowani. Nie rozmawiajcie podczas Mszy św. (19 lutego 1982 roku[13]), „(…) bądźcie uważni na Mszy św.” (2 marca 1982 roku[14]).

Poza relacjami z objawień, widzący przekazują też treści orędzi, dotyczących Eucharystii, w przeprowadzonych z nimi wywiadach. W wywiadzie dla ojca Janko Bubalo Vicka przywołuje słowa Gospy: „[Matka Boża- przyp. M.A.] Powiedziała jednemu z nas: «Lepiej nie iść w ogóle na Mszę niż uczestniczyć w niej niewłaściwie»”[15].  Na pytanie: „Czy Matka Boża zachęca cię, byś codziennie chodził na Mszę?”,  Ivan odpowiedział: „Tak, Msza święta ma ogromne znaczenie. Musimy stać się świadomi tego, czym jest Msza”[16]. Vicka w wywiadzie dla włoskiego Radia Maryja powiedziała: „W szczególny sposób Matka Boża poleciła nam, abyśmy na pierwszym miejscu postawili Mszę świętą. Jest ona najważniejszą, najświętszą chwilą, ponieważ żywy Jezus przychodzi do nas, a my przyjmujemy Go do naszego serca. Matka Boża zachęca nas, byśmy przyjmowali Go bez obawy, ale nie zapominając o przygotowaniu się do tej chwili w sposób godny i z miłością”[17]. Matka Boża prosiła też wiernych, aby przychodząc na Mszę św. starannie się do niej przygotowywali (przez modlitwę), a po przyjęciu Komunii św. (po Mszy św.) odprawiali długie dziękczynienie[18]. Ojciec Jozo Zovko natomiast powiedział: „Matka Najświętsza przyszła do mnie. Płakała, gdy mówiła o Eucharystii. Jeśli przeczytaliście opublikowane orędzia, to wiecie, że niektóre dotyczą Eucharystii. Ale są również takie, które nie zostały opublikowane. Gdy Matka Boża mówiła mi o Eucharystii, to płakała. Ona towarzyszyła nam jak anioł do ołtarza, abyśmy pojęli Eucharystię. Powiedziała: «Wasze życie musi stać się Eucharystią, ofiarą. Jezus poświęcił się. Stał się ofiarą. [Jest – przyp. M.A.] Nie tylko wszechmocnym Stwórcą, ale Bóg w Jezusie staje się Ofiarą, Poświęceniem»”[19].

——————————————–

[1] OKP 21, 22; Strona internetowa, www.medjugorje.hr, m. cyt. z 17.02.2008 r.

[2] OKP 111; „Draga djeco! Danas vas pozivam na obnovu molitve u svojim obiteljima. Draga djeco, potičite najmlale ma molitvu i da djeca idu na vetu misu. Hvala vam što se odazvali mom pozivu!” PMKM 33.

[3] OKP 115, “Draga djeco! Pozivam vas na zauzetiju molitvu i slušanje mise. Želim da vaša misa bude doživljaj Boga. Želim napose reći mladima: budite otvoreni Duhu Svetomu, jer Bog vas želi sebi privući u ovim danima kada sotona djeluje! Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu!” PMKM 35. ,

[4] OKP 94; „Neprestano se klanjajte Presvetom oltarskom sakramentu. Ja sam uvijek prisutna kad se vjernici klanjaju. Tada se dobivaju posebne milosti”. PMKM 21.

[5] OMKP 281; „Draga djeco! Danas vas pozivam da se zaljubite u Presveti oltarski sakramenat. Klanjajte se njemu, dječice, u vašim župama i tako ćete biti sjedinjeni sa cijelim svijetom. Isus će vam postati prijatelj i nećete govoriti o njemu kao nekome, koga tek poznajete. Jedinstvo s njim bit će vam radost i postat ćete svjedoci Isusove ljubavi, koju on ima za svako stvorenje. Dječice, kad se Isusu klanjate i meni ste blizu. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu!” PMKM 103.

[6] Te orędzia nie są potwierdzone przez Centrum Informacyjne „Mir”.

[7] SzN 70. Por. R. Laurentin, E. Lejeune, Message et pédagogie de Marie a Medjugorje, 157. Mszę św. wieczorną wprowadził Ojciec Jozo Zovko na początku lipca 1981 r. (prawdopodobnie, 2 lipca).

[8] SzN 71. Por. R. Laurentin, E. Lejeune, dz. cyt., 157
[9] SzN 82. Por. R. Laurentin, E. Lejeune, dz. cyt., 169
[10] SzN 84. Por. R. Laurentin, E. Lejeune, dz. cyt., 171.
[11] SzN 89. Por. R. Laurentin, E. Lejeune, dz. cyt., 177.

[12] SzN 107. Z uwagi na to, że D. Rafalska w swojej pracy Medjugorie: prawda czy fałsz? zarzuciła Gospie (na podstawie tego orędzia)  błąd teologiczny [w moim przekonaniu tego błędu nie ma, a szerzej ów problem omawiam w pracy: O objawieniach w Medziugorju, w kontekście błędów zawartych w pracy D. Rafalskiej «Medjugorje: prawda czy fałsz?»] przytaczam to orędzie po francusku, z którego to języka tłumaczono na język polski: „ La messe est la plus grande priere de Dieu. Vous ne pourrez jamais en comprendre la grandeur. C’est pourquoi vous devez etre parfaits et humbles a la messe et vous y préparer” C. Auboyneau, Paroles du Ciel, 94.

[13] SzN 85. Por. R. Laurentin, E. Lejeune, dz. cyt., 172.
[14] SzN 86. Por. R. Laurentin, E. Lejeune, dz. cyt., 174.
[15] J. Bubalo, Medziugorje. Tysiąc spotkań z Matką Bożą, 93.
[16] J. Connel, Królowa Wszechświata, 108.
[17] Vicka mówi do młodych i do rodzin, 119.

[18] „[Matka Boża – przy. M.A.] Zapytana o najlepszą modlitwę, powiedziała widzącym: – Największą modlitwą jest Msza św. i nigdy nie pojmiecie jej wielkości. Dlatego powinniście być na niej doskonale pokorni i przygotowywać się do niej” R. Laurentin, Czy Maryja Panna ukazuje się w Medziugorju? 155n. Zob. S. Barbarić, Przeżywajcie Mszę świętą sercem,108. W orędziu z października 1984 r. Matka Boża powiedziała m.in.: „Kiedy idziecie na Mszę św., wasza droga od domu powinna być czasem przygotowania do Mszy. Musicie też przyjmować Komunię z otwartym i czystym sercem… Czystość serca i otwarcie! Nie wychodźcie z kościoła bez odpowiedniego dziękczynienia. Mogę wam pomagać tylko wtedy, jeśli będziecie postępować według moich rad; nie mogę wam pomóc, jeśli nie jesteście otwarci” (SzN 114, 115; Por. R. Laurentin, R. Lejeune, dz. cyt., 230).

[19] P. Zorza, Drogie dzieci, dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie, 24.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *