Blog

Ks.Maciej Arkuszewski – Orędzia z Medziugorja o pokoju

Ks.Maciej Arkuszewski – Orędzia z Medziugorja o pokoju

Fragment rozprawy doktorskiej z teologii pastoralnej ks. Macieja Arkuszyńskiego “WZÓR ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO W OBJAWIENIACH Z MEDZIUGORJA (1981-2008)”  Warszawa 2008.

Ojciec Slavko Barbarić zapytał widzącą Vickę:

Niedawno była tu wojna, ludzie cierpieli, a teraz martwią się o przyszłość, o pracę, o życie. Zresztą na całym świecie ludzie martwią się o pracę, o zarobki i o przyszłość. Wszędzie jest bieganina, pośpiech z jakiejś tam przyczyny. Jak to możliwe, żeby pogodzić taki styl życia ze stylem, jakiego chce od nas Matka Boża? ”

Vicka odpowiedziała:

„Człowiek zanadto się martwi i za bardzo się spieszy. Panuje zbyt duży strach przed przegraną, a nie trzeba się bać. Bóg nikogo nie opuszcza, a świadectwem jesteśmy my, którzy przeżyliśmy tę wojnę. Wszyscy musimy przyjrzeć się sobie, znaleźć czas dla rodziny i zdać się na wolę Bożą, żeby On nas prowadził. Kto martwi się o rzeczy materialne, jest tysiąc razy biedniejszy niż ten, kto dba o bogactwa duchowe”[1].

6 sierpnia 1981 roku Gospa (odpowiadając na pytanie księży o Jej tytuł) oznajmia: „Jestem Królową Pokoju i Pojednania”[2]. Podobny tytuł przyjmuje też 12 października 1981 roku, mówiąc: „Jestem Matką Bożą, Królową Pokoju”[3].

Natomiast już trzeciego dnia objawień Gospa w dodatkowej wizji przekazuje orędzie widzącej Mariji[4]:

„Pokój, pokój, pokój – i tylko pokój!”.

Oprócz tego Gospa dwukrotnie powtarza:

„Pokój musi zapanować pomiędzy Bogiem a człowiekiem, ale i pomiędzy ludźmi”[5].

W innym źródle zapisane są podobne słowa Matki Bożej: „Pokój, pokój, pokój, pojednajcie się! Tylko pokój! Zawrzyjcie pokój z Bogiem i między sobą nawzajem. W tym celu musicie wierzyć, modlić się, pościć i przystępować do spowiedzi”[6]. Autorzy publikacji: „Message et pédagogie de Marie a Medjugorje” przytoczyli następujące przesłanie:

„– Paix, Paix, Paix, réconciliez-vous.

– Faites la paix avec Dieu et entre vous. Pour cela, il faut croire, prier, jeuner et se confesser”[7].

Matka Boża często mówi o pokoju (choć nie najczęściej). Przykładem mogą być następujące orędzia:

6 września 1984 roku

„Drogie dzieci!

Bez modlitwy nie ma pokoju. Dlatego mówię wam, drogie dzieci, módlcie się przed krzyżem o pokój. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”[8].

23 października 1986 roku

„Drogie dzieci!

Także dzisiaj wzywam was, abyście się modlili. Szczególnie wzywam was, drogie dzieci, byście się modlili o pokój. Bez waszych modlitw, drogie dzieci, nie mogę wam pomóc, by spełniło się orędzie, które Pan mi powierzył, żebym je wam przekazała. Dlatego, drogie dzieci, proście o to, abyście w modlitwie znaleźli pokój, który Bóg wam daje. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”[9].

25 lipca 1990 roku

Drogie dzieci!

Dzisiaj wzywam was do pokoju. Przybyłam tu jako Królowa Pokoju i chciałam was ubogacić swoim macierzyńskim pokojem. Drogie dzieci, kocham was i wszystkich pragnę poprowadzić ku pokojowi, który daje tylko Bóg i ubogaca nim każde serce. Wzywam was, żebyście nieśli mój pokój i byli jego świadkami w tym niespokojnym świecie. Niech pokój zapanuje na całym świecie, który nie ma pokoju, a za nim tęskni. Błogosławię was swoim macierzyńskim błogosławieństwem.

Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”[10].

Albo:

25 października 1990 roku

Drogie dzieci!

Dziś wzywam was do szczególnej modlitwy oraz składania ofiar i dobrych uczynków dla pokoju w świecie. Szatan jest mocny i ze wszystkich sił chce zniszczyć pokój pochodzący od Boga. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się ze mną w szczególny sposób o pokój. Jestem z wami, pragnę wam pomóc swoimi modlitwami i poprowadzić was drogą pokoju. Daję wam matczyne błogosławieństwo. Nie zapominajcie żyć według orędzi pokoju. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”[11].

Z orędzi tych wynika, że Gospa jest zatroskana o brak pokoju, czy też wskazuje na zagrożenia jego utraty. Pragnie, aby ów pokój zapanował na świecie:  w ludzkich sercach, w relacjach z bliźnimi – zarówno w skali rodziny, jak i narodów. Maryja uczy nas, iż warunkiem zaistnienia pokoju w wymiarze zewnętrznym (także: międzynarodowym) jest osiągnięcie pokoju w wymiarze wewnętrzym – pokoju między człowiekiem a Bogiem.

[1] Vicka mówi do młodych i do rodzin, 292, 293.

[2] SzN 64. Według innego źródła, Matka Boża tego dnia powiedziała: „Je suis la Reine de la Paix”[2] (R. Laurentin, R. Lejeune, Message et pédagogie de Marie a Medjugorje, 149; cytowane za: R. Laurentyn, La Vierge apparaît-Elle a Medjugorje?

[3] R. Laurentin, Czy Maryja Panna ukazuje się w Medziugorju?, 263. W Słowach z Nieba napisano, że Matka Boża 12 października 1981 r. powiedziała: „Jestem Matką Bożą i Królową Pokoju”. W Paroles du Ciel czytamy: „Je suis la Mere de Dieu et La Reine de la Paix” ; C. Auboyneau, Paroles du Ciel. Messages de Marie a Medjugorje, 63.

[4] Znaczące jest to, że przez tę wizjonerkę Matka Boża przekazuje  comiesięczne orędzia całemu światu.

[5] OKP 16. Na stronie internetowej www. medjugorje hr. znajdziemy też następującą relację: „W tym samym dniu, podczas schodzenia dzieci z Podbrda, Matka Boża ukazała się jeszcze raz, ale tylko Mariji, mówiąc: «Pokój, pokój i tylko pokój». Za Nią widać było krzyż. Płacząc dwa razy powtórzyła: «Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także pomiędzy ludźmi»” (www.medjugorje.hr, m. cyt.).

[6] SzN 59.

[7] R. Laurentin, R. Lejeune, Message et pédagogie de Marie a Medjugorje, 142.

[8] OKP 102; „Draga djeco! Bez molitve nema mira. Zato vam kažem, draga djeco, molite pred križem za mir. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu!” (PMKM 26).

[9] OKP 143; „Draga djeco! I danas vas pozivam da molite. Napose vas pozivam, draga djeco, da molite za mir. Bez vaših molitava, draga djeco, ne mogu vam pomoći da se ostvari poruka koju mi je Gospodin dao da je vama dam. Zato, draga djeco, molite da u molitvi spoznate što vam Bog daje. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu!” (PMKM 54).

[10] OKP 170, 171; „Draga djeco! Danas vas pozivam na mir. Ovdje sam došla kao Kraljica mira, i želim da vas obogatim svojim majčinskim mirom. Draga djeco, ja vas volim i sve vas želim povesti k miru, koji samo Bog daje i obogaćuje svako srce. Pozivam vas da postanete nositelji i svjedoci moga mira u ovom nemirnom svijetu. Neka mir zavlada u čitavom svijetu, koji je nemiran i čezne za mirom. Ja vas blagoslivljem svojim majčinskim blagoslovom. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu!”!” (PMKM 76, 77).

[11] OKP 172; „Draga djeco! Danas vas pozivam da na poseban način molite i prikazujete žrtve i dobra djela za mir u svijetu. Sotona je jak i svim silama želi uništiti mir koji dolazi od Boga. Zato, draga djeco, molite na poseban način sa mnom za mir. Ja sam s vama i želim vam pomoći svojim molitvama i želim vas povesti putom mira. Ja vas blagoslivljem svojim majčinskim blagoslovom. Ne zaboravite živjeti poruke mira! Hvala što ste se odazvali mom pozivu!” (PMKM 77).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *