Czytelnia ⋆ Comunità Regina della Pace

Czytelnia

Nowy Rok na Dolnym Śląsku pod znakiem modlitwy o pokój

W dniu wczorajszym, 26 stycznia 2020 r. zakończył się dolnośląski etap peregrynacji medziugorskiej Monstrancji „Królowa Pokoju”, która od sierpnia ubiegłego roku przemierza nasz kraj, wzywając do modlitwy o pokój. Monstrancja ta, nawiedziwszy jeszcze z końcem ubiegłego roku Archidiecezję Wrocławską, a następnie Diecezję Świdnicką, w styczniu br. zawitała do gościnnej Diecezji Legnickiej. Peregrynacja rozpoczęła się tam […]

Orędzie Ojca Świętego na 53 Światowy Dzień Pokoju

Pokój jest dobrem cennym, przedmiotem naszej nadziei, do którego dąży cała ludzkość. Nadzieja na pokój to postawa ludzka, która zawiera napięcie egzystencjalne, ze względu na które nawet niekiedy uciążliwą teraźniejszość „można przeżywać i akceptować, jeśli ma jakiś cel i jeśli tego celu możemy być pewni, jeśli jest to cel tak wielki, że usprawiedliwia trud drogi”

Meksyk: ogromny spadek liczby morderstw za sprawą kaplic adoracji Najświętszego Sakramentu

Wzrost liczby kaplic adoracji w Meksyku przyczynił się do zdumiewającego spadku poziomu przestępstw. Zmiana jest szczególnie znacząca w Ciudad Juárez, jednym z najbezpieczniejszych miast w Meksyku, gdzie w ciągu pięciu lat – od roku 2010 do 2015 – liczba zabójstw spadła z ponad 3,7 tys. do tylko 256. Ksiądz Patricio Hilemen przypisuje ten spadek wzrostowi […]

Adorować Boga sercem

Wiara nie jest celem samym w sobie. Przeciwnie, jest wprawdzie bardzo cennym, ale jednak środkiem do Boga. Dzięki niej człowiek poznaje swego Stwórcę, czci Go, adoruje, coraz bardziej kocha, by w końcu połączyć się z Nim na wieczność. Święty Ignacy Loyola ujął w sposób lapidarny istotę powołania człowieka na ziemi: Człowiek po to jest stworzony, […]

Gaudete et Exsultete: o pokoju

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi”.    87. Błogosławieństwo to skłania nas do pomyślenia o wielu powtarzających się sytuacjach konfliktowych. Bardzo często zdarza się nam, że jesteśmy przyczyną konfliktów lub przynajmniej nieporozumień. Na przykład, gdy słyszę coś od kogoś i idę do drugiego, by mu o tym powiedzieć, a nawet tworzę […]

MODLITWY O POKÓJ

Papież Franciszek wzywa nas wszystkich do modlitwy o pokój na świecie: „Chciałbym prosić Boga, abyśmy my, chrześcijanie, bracia wyznający inne religie, każdy mężczyzna i kobieta dobrej woli wołali z mocą: przemoc i wojna nigdy nie są drogą do pokoju! „Niech ucichnie szczęk broni! Wojna oznacza zawsze klęskę pokoju, jest zawsze porażką dla ludzkości”. Włączmy się i […]