Nowa Gwiazda

Aplikacja mobilna

Modlitwa

Adoracje

Media

Modlitwa

Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”  (Mt 18,20)

W Jerozolimie przy IV Stacji Drogi Krzyżowej, w Sanktuarium Królowej Pokoju w Medjugorie i w Oziornoje w Kazachstanie, modlimy się adorując Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie.
 
Wraz z tymi, którzy w tych miejscach trwają w adoracji, chcemy zainicjować krucjatę modlitwy o pokój. Jesli chcesz włączyć się do niej i podejmujesz decyzję o regularnej adoracji Najświętszego Sakramentu lub zobowiązujesz się do odmawiania modlitwy różańcowej albo podejmujesz inne modlitewne inicjatywy na rzecz pokoju na świecie, jeśli ofiarujesz Msze Święte w tych intencjach - napisz do nas o tym. Chcemy z tymi osobami być w stałym kontakcie i proponować intencje na każdy miesiąc.
 
Intencja naszego Stowarzyszenia na luty 2014 r.
 
Módlmy się za Ukrainę, aby kontynuowano dialog między instytucjami państwowymi a społeczeństwem obywatelskim, a w sercach zwyciężył pokój i poszukiwanie dobra wspólnego.

Papieska intencja ogólna na luty 2014 r.
 
Aby mądrość i doświadczenie osób w podeszłym wieku były uznawane w Kościele i w społeczeństwie.
 
 Papieska intencja misyjna na luty 2014 r.
 
Aby kapłani, zakonnicy i świeccy wielkodusznie współpracowali w misji ewangelizacyjnej.
 
W kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze w dniach od 4 stycznia do 4 października 2012 roku o godz. 7.00 odprawiana była codziennie Msza Święta z prośbą o wstawiennictwo Matki Bożej Jasnogórskiej w intencji rozwoju na świecie apostolatu adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji Pokoju - dzieła 12 Gwiazd Korony Królowej Pokoju.
Zapraszamy do włączenia się w modlitwę.
 
Każdego 25 dnia miesiąca abp Tomasz Peta, Metropolita Kazachstanu, odprawia Msze Święte w intencji wszystkich wspierających to dzieło.
 
Na bieżący miesiąc luty Arcybiskup proponuje do rozważania i kontemplacji słowa :   

„Adoracja jest swego rodzaju formą spotykania się „twarzą w twarz” z Panem/.../. Jest formą aktywnej miłości Boga. Przez nią następuje wyzwolenie wewnętrznego pokoju. Do ludzkiego wnętrza wraca wówczas porządek łaski,harmonia duszy.

Adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzi do zjednoczenia z Panem, co wyrażają słowa  sw. Pawła: ”Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” /Ga 2,20/. W niespokojnych czasach,w jakich żyjemy,pełnych przeciwieństw losu    i upadków duchowych,czas spędzony przed Najświętszym Sakramentem ma być jak odnalezienie życiodajnej oazy na pustyni, jak łyk wody
dla umierającego z spragnienia”.

/Czesław Ryszka,Fatima,Objawienie końca czasów,Bytom 1997,s.229/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Modlitwa jest darem Boga, który przemienia nasze życie, wprowadza w serce pokój i niesie radość.
Zapraszamy do podzielenia się świadectwem wiary, doświadczeniem modlitwy i adoracji Jezusa Eucharystycznego.

 

Gwiazdy

Betlejem
Medjugorje
Namyang
Oziornoje
Yamoussoukro
Kibeho

Multimedia

Polecamy

stat4u
Copyright