Idea stowarzyszenia

Stowarzyszenie Comunita Regina della Pace.

Istotą działań Stowarzyszenia, które powstało w 2008r, jest apostolstwo modlitewnej adoracji Eucharystycznego Chrystusa oraz wspieranie wszelkich inicjatyw podejmowanych na rzecz budowania pokoju i pojednania między ludźmi. Doświadczenie skutków wojny w byłej Jugosławii oraz braku porozumienia pomiędzy różnymi narodami, religiami i wyznaniami w wielu częściach świata, w tym również w Jerozolimie, skłoniło członków założycieli Stowarzyszenia do podjęcia działań szerzących ideę modlitwy o pokój.

Jest to także nasza odpowiedź na apel Ojca Świętego Benedykta XVi wyrażony 1 stycznia 2007 r w Orędziu na Światowy Dzień Pokoju słowami:

Pragnę zwrócić się do Ludu Bożego, aby każdy chrześcijanin poczuł, że jego zadaniem jest być niezmordowanym budowniczym pokoju i wytrwałym obrońcą godności osoby ludzkiej i jej niezbywalnych praw

Zainspirowani również postawą niezłomnej wiary naszego wielkiego rodaka – orędownika pokoju – bł. Jana Pawła II, który napisał:

Maryja jest Niewiastą Eucharystii w całym swoim życiu. Kościół, patrząc na Maryję jako na swój wzór, jest wezwany do Jej naśladowania także w odniesieniu do Najświętszej Tajemnicy
 (Ecclesia de Eucharistia, 53)

podjęliśmy dążenia, których wyrazem stała się idea „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”, tzn. utworzenia na świecie dwunastu ośrodków Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji Pokoju.

Pierwszy z nich powstał w Ziemi Świętej – Ojczyźnie naszego Zbawiciela i Jego Matki. w dniu 25 marcu 2009 r, w uroczystość Zwiastowania, przy IV stacji Drogi Krzyżowej w Jerozolimie – Ekumenicznym Centrum Modlitwy o Pokój, zainaugurowano Wieczystą Adorację Najświętszego Sakramentu. Stowarzyszenie przekazało, wykonaną przez gdańskiego artystę Mariusza Drapikowskiego, nastawę ołtarzową w formie tryptyku wraz z Monstrancją o nazwie „Niewiasta z Jeruzalem – Królowa Pokoju”. Jest to materialny znak, naczynie, stanowiące dopełnienie duchowego wymiaru bogactwa wiary i modlitwy oraz wypraszanych łask u stóp Jezusa i Maryi. Zanim „Niebiańska Jerozolima” na stałe trafiła do Ziemi Świętej, wędrowała po sanktuariach i katedrach w Polsce i w Niemczech, gdzie organizowane były adoracje Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju na świecie i w Jerozolimie. w styczniu 2009r, ołtarz pobłogosławił papież Benedykt XVi polecając Bogu zarówno samo dzieło, jak i sprawę jakiej ma służyć. Zapewnił o swoim modlitewnym włączeniu się w tę inicjatywę.

Rok później z radością przyjęliśmy propozycję Arcybiskupa Tomasza Pety, by włączyć Kazachstan do idei krucjaty pokoju. Dla naszych rodaków przesiedlonych w 1936r z Ukrainy, ich potomków i żyjących obecnie na tych terenach ludzi, jest to szczególny znak Bożej Opatrzności. Dzięki wierze i modlitwie, za wstawiennictwem Maryi, przetrwali oni tak wiele bolesnych doświadczeń i dzisiaj mogą cieszyć się upragnionym pokojem. Na zaproszenie Arcybiskupa 3 lipca 2011 roku uczestniczyliśmy w Kongresie Maryjnym, podczas którego Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Oziornoje zostało oficjalnie włączone do Dzieła Apostolstwa Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Stowarzyszenie pragnie przekazać również dla tej parafii nastawę ołtarzową wraz z Monstrancją, dzieła pana Mariusza Drapikowskiego. w obecnej chwili trwają pracę nad ukończeniem projektu. Naszym życzeniem jest, aby i to dzieło zostało pobłogosławione przez Ojca Świętego oraz odbyło peregrynację.

Kolejnym miejscem nieustającej modlitwy w intencji pokoju na świecie jest Medjugorie. Przez wiele lat, tysiące ludzi przybywa tu, aby przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi, zanosić błagania i czerpać moc do życia pełnego wiary i łączności z Jezusem. Dla Sanktuarium Królowej Pokoju w Medjugorie, 22 czerwca 2011 roku przedstawiciele Stowarzyszenia przekazali Monstrancję jako dar pielgrzymów całego świata i wotum dziękczynienia za otrzymywane łaski.

Dzięki modlitwie i życzliwości wielu osób, cały czas prowadzimy rozmowy na temat powstania nowych miejsc modlitwy i Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju na świecie. Bardzo prosimy o włączenie się w łańcuch modlitwy we wszystkich intencjach związanych zmisją apostolstwa modlitewnej adoracji Eucharystycznego Jezusa, aby pragnienie pokoju na świecie dokonywało się najpierw w naszych sercach. Prosimy o zamawianie Mszy św., przyjmowanie eucharystii, ofiarowanie modlitwy różańcowej oraz podejmowanie dzieł pokutnych, aby troska o trwanie w modlitewnej jedności z Chrystusem wszystkich ludzi, stała się naszym wspólnym zadaniem i misją. Niech ta świadomość współuczestnictwa w realizacji Bożych planów towarzyszy nam w codziennej posłudze na rzecz pokoju i pojednania.